Latest news

AAS Harley-Davidson® เปิดบริการรับฝากรถฮาร์ลีย์ฯ “Bike Hotel” ดูแลใส่ใจ อุ่นใจ เหมือนจอดอยู่บ้าน

AAS Harley-Davidson® เปิดบริการรับฝากรถฮาร์ลีย์ฯ “Bike Hotel” ดูแลใส่ใจ อุ่นใจ เหมือนจอดอยู่บ้าน

AAS Harley-Davidson® เปิดบริการรับฝากรถฮาร์ลีย์ฯ “Bike Hotel” ดูแลใส่ใจ อุ่นใจ เหมือนจอดอยู่บ้าน ด้วยทีมงานคุณภาพที่ใส่ใจรถฮาร์ลีย์ฯของคุณเหมือนรถของตัวเอง พร้อมขั้นตอนการดูแลที่ได้รับมารตราฐานสากล ดังนี้
1. ตรวจเช็คสภาพรถฟรี และรายงานปัญหาทั้งหมดที่ตรวจพบ
2. ฟรีล้างทำความสะอาด 1 ครั้ง ก่อนจัดเก็บ
3. ฟรีขัดเคลือบสี 1 ครั้ง (ครั้งแรกที่รับบริการ)
4. ชาร์จแบตเตอรี่ โดยผู้ชำนาญเป็นผู้ดูแล
5. บริการสตาร์ทเครื่องยนต์ และวอร์มรถโดยการนำออกไปขี่
6. ทุกครั้งหลังจากวอร์มรถเสร็จ จะทำการตรวจเช็คข้อบกพร่อง พร้อมทำความสะอาดทุกครั้งก่อนจัดเก็บ
7. ลูกค้าสามารถ ติดต่อนำรถออกไปใช้ได้ทุกวันทำการ
8. อัตราค่าบริการต่อแพ็กเกจ (แพ็กเกจ 30 วันต่อ 1 ปี)
รุ่น XL ค่าบริการ 2,500 บาทต่อแพ็กเกจ
รุ่น STค่าบริการ 3,500 บาทต่อแพ็กเกจ
รุ่น FLT ค่าบริการ 4,500 บาทต่อแพ็กเกจ

เงื่อนไข 
1.กรณีตรวจพบปัญหา และลูกค้ามีความประสงค์ต้องการซ่อม ค่าใช้จ่ายและค่าอะไหล่ลูกค้าต้องชำระเอง
2. กรณีลูกค้าติดต่อขอนำรถออกไปใช้ตาม ข้อ.7 หลังจากลูกค้านำรถออกไปใช้ หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการล้างทำความสะอาดรถก่อนจัดเก็บลูกค้าจะต้องชำระค่าล้างทำความสะอาด โดยมีอัตราค่าบริการต่อรุ่น ดังนี้ XL ค่าบริการ 250 บาทต่อครั้ง, ST ค่าบริการ 350 บาทต่อครั้ง,FLT ค่าบริการ 450 บาทต่อครั้ง
3. ระหว่างที่ลูกค้านำรถออกไปใช้ ตามข้อ.7 ทางบริษัทฯจะไม่ทำการตัดจำนวนวันที่เหลือในการรับฝาก
4. บริการขัดเคลือบสีฟรี 1 ครั้ง (ไม่รวมครั้งแรกที่เข้ารับบริการ)
5. รับฝากรถฮาร์ลีย์ฯ 1 คัน ต่อ 1 แพ็กเกจ มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันสมัคร (แพ็กเกจ 30 วันต่อ 1 ปี)
6. ระหว่างที่ลูกค้านำรถออกไปใช้ ตามข้อ.7 ทางบริษัทฯจะไม่ตัดจำนวนวันที่เหลือในการรับฝาก และจะเริ่มนับจำนวนวันต่อเมื่อลูกค้านำรถเข้ามาฝากอีกครั้ง
หมายเหตุ รุ่น XL ตระกูล StreetSportster / รุ่น ST ตระกูล Softail / / รุ่น FLT ตระกูล Touring

Back to previous page